Intro    

Pokazy tańca  
Szkoła Oferta      
Wybór tańca Kontakt Ceny Wynajem sali

               TAŃCE :         O tańcu         Europejskie  Orientalne           Latynoskie & Flamenco            Nowoczesne           Etniczne          Ruch-Relaksacja          Seniorzy         Studenci         Dzieci

                                                                  Historia szkoły        Założyciele           Alik - Aleksander Lidtke              Alexandra Grażyna Adamczyk           Nauczyciele          Warsztaty            


LATA 70-teAlik w BrzezinceAlk  w Brzezince połowa lat 70-tych
Mistrz Jerzy Grotowski i Zbyszek Kozłowski

   

  Aleksander  L i d t k e  A d a m c z y k  

*  Wieloletni
aktor i członek zespołu Teatru  Laboratorium  Jerzego   Grotowskiego
Teatr Laboratorium
W okresie „po-teatralnym” (od początku lat siedemdziesiątych) zespół Teatru Laboratorium pod kierunkiem Grotowskiego zrealizował szereg przedsięwzięć parateatralnych: Complex Research Program (Kompleksowy Program Badawczy; 1972–1974)
– z czasem przekształcone w Special Project (1973–1976), Spotkania robocze (1974–1975), Medytacje na głos (1974–1981), Acting Therapy (1975–1977), Zdarzenie (1975), Twoja Pieśń (1975–1976), Otwarcia – miasto Wrocław (1976), Nocne Czuwania (1976–1977), Droga (1977
–1979), Góra Płomienia (przekształcone później w Przedsięwzięcie Góra; 1977), Czuwanie (1978–1979), Drzewo Ludzi (1979–1981).

W tym okresie zespół poszerza skład – obok Elizabeth Albahacki, Reny Mireckiej, Ryszarda Cieślaka, Zbigniewa Cynkutisa, Antoniego Jahołkowskiego, Zygmunta Molika i Stanisława Scierskiego pojawiają się „młodzi” – grupa wyłoniona w wyniku eliminacji w latach 1970–1971: Irena Rycyk, Wiesław Hoszowski, Zbigniew Kozłowski i
Aleksander Lidtke, a następnie uzupełniona w 1972 roku  o Teresę Nawrot i Jerzego Bogajewicza (absolwentów warszawskiej PWST) oraz Włodzimierza Staniewskiego, aktora studenckiego Teatru STU, późniejszego założyciela Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

W czerwcu 1973 roku z zespołem nawiązuje kontakt jeden z najważniejszych liderów przedsięwzięć parateatralnych – Jacek Zmysłowski. Obok Ludwika Flaszena, czynnego
w tym czasie także jako lider przedsięwzięć parateatralnych, ważną rolę odegrał Zbigniew
(Teo) Spychalski, wcześniejszy stażysta i asystent Grotowskiego w okresie teatralnym, koordynujący prace Studia Międzynarodowego.

Jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w historii zespołu był Uniwersytet Poszukiwań
Teatru Narodów, zrealizowany we Wrocławiu i jego okolicach w ramach Sezonu Teatru Narodów w 1975 roku. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się: Eugenio Barba, Jean
-Louis Barrault, Peter Brook, Joseph Chaikin, André Gregory i Luca Ronconi. Właśnie w
tym okresie zapoczątkowane zostały dzieła-procesy: Acting Therapy, Zdarzenia
 i Twoja Pieśń.
 
  

 Osobny rozdział w działalności Teatru Laboratorium stanowi szereg przedsięwzięć artystyczno
-badawczych kierowanych osobiście przez Grotowskiego, a nazwanych przez niego Teatrem
Źródeł
(1978–1982). Był to ostatni okres działalności twórczej Grotowskiego przed jego opuszczeniem Polski na stałe, a zarazem okres pod względem merytorycznym odrębny od tego, co zwykło się nazywać „Parateatrem”.

Teatr Źródeł
dzielił się na pracę w bazach terenowych w Brzezince i Ostrowinie pod Wrocławiem oraz na wyprawy – na Haiti, do Nigerii, na Białostocczyznę, do Meksyku i do
Indii (do Bengalu Zachodniego) i do Australii. W kilku z tych wypraw brał udział również
Aleksander Lidtke.

Były to warsztaty, które Grotowski opierał się na współpracownikach polskich i zagranicznych.
 Do grona tych pierwszych zaliczali się: Zbigniew Spychalski, Jacek Zmysłowski Magdalena Złotowska i Leszek Kolankiewicz. a także Marek Musiał, Rena Mirecka, Teresa Nawrot, Irena Rycyk, Antoni Johałkowski, Zbigniew Kozłowski i Stanisław Scierski którzy współpracowali
z Grotowskim w latach 70–tych

 

                    

 Alik Lidtke z Ryszardem Cieslakiemi '" Dziadkiem "                      Alik i Cieślak w Brzezince                  Alik z  J.Grotowskim  i  R. Cieślakiem w  Australii     
 


 
    LATA  90 - te
 
  Alik Lidtke związał się z tańcem
    flamenco, którego  uczył się
    u
Alexandry - Grażyny Adamczyk.
    Tańczył i grywał z muzykami na
    cajonie z zespolem
"Ritmo Flamenco"
    Występował  na estradach, scenach i  
    w telewizji, także z artystami
    hiszpańskimi.
    Rozwijał swoje zainteresowania
    innymi formami  tańca, brał udział
   w wielu warsztatach tanecznych
   zagranicznych i krajowych.
 

 
Alik z  żoną Alexandrą
 

              

 

     po roku  2 0 0 0  A l i k   L i d t k e

 -  Zakłada z żoną  
Alejandr
ą  szkołę   Akademia  Dom  Tańca  " Pałacyk " w 2002 roku
             która kontynuuje ponad 30 - letnią tradycję  innych szkół tańca powołanych
             przez nią jako pierwsze w Polsce szkoły tańca flamenco.
-  Zostaje  właścicielem
             i  administratorem 
Akademii Dom Tańca Pałacyk po kontuzji żony
-  Organiz
uje kursy i warsztaty oraz  pokazy tańca, turnieje i fiesty  taneczne  kilka razy
             do roku.
-   Pracuje i szkoli instruktorów naszej szkoły w zakresie teorii ruchu i metodyki
             nauczania tańca              
-  Prowadzi agencję artystyczną i oferuje pokazy tańca i inne prezentacje artystyczne
             na eventy i inne imprezy artystyczne            
-  Organizuje wieczory panieńskie i wieczorki taneczne w naszej szkole
-
Prowadzi stałe kursy i warsztaty  jako  nauczyciel  tango argentino , które poznawał
              w Warszawskiej  Akademii Tanga i na wielu warsztatach tanecznych w Polsce
 

 

Alexandra     *  TANIEC    *    Historia salsy   *   Historia szkoły   *  Historia flamenco

                                                                                                                      © by Akademia Dom Tańca Pałacyk

stat4u