Intro Aktualności

Pokazy tańca Fotograf ślub
Szkoła Oferta Nasze Imprezy

Wybór tańca Kontakt Wynajem sal

               PLANY ZAJĘĆ :             Europejskie       Orientalne           Latynoskie & Flamenco        Nowoczesne       Etniczne       Ruch & Relaksacja         Seniorzy       Studenci       Dzieci 

  O tańcu      TAŃCE ::         Europejskiee       Orientalne        Latynoskie & Flamenco         Nowoczesne         Etniczne          Ruch-Relaksacja          Seniorzy           Studenci           Dzieci  

Flamenco        Kursy:     Dla dojrzałych         Nauczyciele  flamenco         Galeria          Historia szkoły          Założyciele         Alejandra -jej Taniec       Alejandra i Teatr         Alik Lidtke      

       Założyciele         Alexandra Grażyna Adamczyk         Warsztaty       You tube filmy         Archiwum Foto        Historia flamenco w Polsce        Wychowankowie         Zespoły        Muzycy

      >  jesteś w    > flamenco    >    nauczyciele                                                                                                                                                                            
     Pokazy tańca   

  
    Plan zajęć
    
40-plus
    
Kontakt
    
Sklepik
    
Aktualności
    
Założyciele szkoły
 
        ! Hola!  Wita Ciebie Akademia Flamenco  
      Akademia Dom Tańca Pałacyk Wrocław
 

 

 

 

 
FLAMENCO NAUCZYCIELE Akademia Dom Tańca Pałacyk Wrocław ,TANCERKI - ARTYSTKI prowadzące lekcje flamenco w Szkole Akademia Dom Tańca Pałacyk we Wroclawiu
Nauczyciele tańca flamenco, artyści- instruktorzy, nauczyciele i trenerzy tańca hiszpańskiego we Wrocławiu


 

 


"Alexandra "  GRAŻYNA  ADAMCZYK  LIDTKE

Tańców Iberyjskich, Latynoskich i Tańca Flamenco uczyła się  od Hiszpańskich i latynoskich nauczycieli , którzy do lat 80- tych niemal  nie  pojawiali się w Polsce.  Wiele podróżowała poznając na miejscu tańce
kultury iberyjskiej. Już w połowie lat osiemdziesiątych założyła pierwsze zespoły flamenco, stając się prekursorem nieznanych wówczas w Polsce technik.

Była twórcą bardzo wielu zespołów zespołów tańca latynoskiego z Meksyku, Peru, Kolumbii , Kuby. Potem włączyła do repertuaru tańce Portugalii i Hiszpanii.  Tańce iberyjskie i  flamenco tańczyły zespoły "Sol del
Sur" ,  "Manos y tacones ", "Mariposa ". Stworzyła też zawodową grupę muzyczno taneczną "Ritmo
flamenco " i przez 20 lat koncertowała  z nim  w Polsce i poza jej granicami.

Od trzydziestu lat uczyła tańca hiszpańskiego w wielu instytucjach kulturalnych Wrocławia i Warszawy.
Założyła pierwszą szkołę flamenco w kraju, najpierw we Wrocławiu, potem w Warszawie Od ponad pięciu
lat prowadzi wraz z mężem własną dużą szkołę Akademię Dom Tańca Pałacyk.
Zrealizowała także kilka hiszpańskich spektakli tanecznych w teatrach Polskich.

 
 


 W NASZEJ SZKOLE PRACOWAŁO WIELE  NAUCZYCIELEK FLAMENCO,
które były WYCHOWANKAMI ZESPOŁÓW
prowadzonych przez ALEJANDRĘ ADAMCZYK w ciągu niemal 30-tu lat
Dzisiaj są to samodzielne tancerki o niezłym dorobku i właścicielki innych szkół tańca
 


 

 

  AGATA MAKOWSKA

Tancerka i nauczycielka flamenco, która przez szeœć lat była uczennicą "Alejandry "Grażyny Adamczyk
Lidtke. Uczyła się techniki flamenco tańczącz zespołami " Sol del Sur" oraz " Manos y Tacones".
Stworzyła ze swoją koleżanką z zespołu Alicją Marczewską własny zespoł, ktory narodził się dosłownie
na fieście w Pałacyku, kiedy gośćmi byli młodzi gitarzyści, których Alejandra namówiła do grania flamenco. 
W Domu Tańca prowadziła zajęcia przez trzy lata, później założyła własna szkołę flamenco .


 


 

  ALICJA  MARCZEWSKA

Tańca flamenco uczyła się trzy lata w szkole "Alexandry"- Grażyny Adamczyk, występowała także na
estradzie z zespołem "Manos y tacones". Była także członkiem założycielem własnego zespołu "Doce 
Manos ". Cztery lata uczyła flamenco ii tańca brzucha w Domu Tańca Pałacyk.

Arabski taniec brzucha jest drugą specjalnoœcią tej tancerki. Uczyła tej techniki w szkole Dom Tańca
Pałacyk i występowała solo i z własną grupą na pokazach tańca arabskiego. Obecnie mieszka w Hiszpanii


  

 ANNA  PATKIEWICZ

Przez wiele lat uczyła się techniki flamenco, najpierw u Justyny Jarek- tancerki zespołu " Ritmo Flamenco", potem u "Alexandry". Przez cztery lata koncertowała  z zespołami  Alexandry , "Sol del Sur", " Manos y tacones" oraz " Ritmo flamenco" podróżujšc po całej Polsce. Pracowała jako pedagog  i nauczycielka tańca flamenco w Domu Tańca Pałcyk ponad trzy lata, gdzie prowadziła grupy dorosłe oraz na trwałe zastąpiła Alexandrę w pracy z młodzieżš i dziećmi w Domu Kultury - Krzyki. Jako tancerka współpracuje z najlepszymi gitarzystami flamenco w kraju, prowadzi sama wiele warsztatów, uczestniczy też w szkoleniach  u mistrzów flamenco, również w Hiszpanii.

 

                               Anna Patkiewicz w tańcu SOLEA
 

 
MARIA  SŁAWCZEWA

Przez wiele lat była uczennicą "Alejandry "Grażyny Adamczyk Lidtke. Uczyła się techniki flamenco
tańcząc z zespołami " Sol del Sur" oraz " Manos y Tacones". Występowała jednoczśeœnie w duecie ze
swoją starszą siostrą Anną Sławczewą , jako pieœniarka i tancerka bułgarska w zespole Dimczo Angełowa " Balkan Band Acustic ". Na bułgarskich imprezach uczyła wraz z siostrš folkloru bułgarskiego : raczenicy
i horo. Uczyła tańca flamenco w Domu Tańca Pałacyk  przez dwa lata, obecnie występuje z własnym
zespołem .Anna Sławczewa wyjechała na 3 lata do Hiszpanii, gdzie także z powodzeniem uczyła
flamenco. Dzisiaj obie siostry tworzą żywiołowy duet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URSZULA ŻEBROWSKA

Kolejna osoba, która przez szeœć lat była uczennicą "Alejandry "Grażyny Adamczyk Lidtke. Uczyła się
 techniki flamenco tańcząc z zespołami " Sol del Sur" oraz " Manos y Tacones". Była w szczęœliwym
położeniu, bo jako córka iberysty, pracującego od lat w okolicach Barcelony, miała od dziecka okazję
bywania w Hiszpanii, oswajania się z językiem i kulturą Iberii. Dzisiaj współpracuje z różnymi zespołami flamenco, m. in. Sławomirem Dolatą, Markiem Długoszem i in.
W Domu Tańca prowadziła zajęcia przez trzy lata.


 

 

 

MARZENA  GWADERA

Jest wychowanką zespołu " Pasa la vida " prowadzonego przez Justynę Jarek-  wieloletnią uczennicę
i solistkę zespołów Alexandry - Grażyny Adamczyk "Sol del Sur" i "Ritmo FLamenco". Marzena jest psychologiem z zawodu, a taniec flamenco jest jej wielką miłoœcią, której poœwięca się po codziennej
trudnej pracy z chorymi. 
W tańcu Marzeny widać wielki spokój i autentyczną zabawę ruchem, który sprawia radoœć i samej
tancerce i widzom, którzy ją oglądają. Marzena wychowała już spora rzeszę własnych tancerek,
pomaga także Justynie w szkoleniu młodych tancerzy. Na estradzie często towarzyszy Justynie
w występach.

 

 

Europejskie          Orientalne           Latynoskie & Flamenco           Nowoczesne      Etniczne         Ruch &Relaksacja    

                                                                                                                                                  © by Akademia Dom Tańca Pałacyk

stat4u